Kodukord

                                       Mängutuba LIINEBERT kodukord

                Mängutuba LIINEBERT ruumide kasutaja/rentija nõustub järgima kodukorda.

 

* Võta kaasa hea tuju.

* Mängutoa LIINEBERT ruumid on ürituse läbiviimisel mõeldud kasutamiseks eelnevalt kokkulepitud ajaks.

* Ootame teid üritust ette valmistama 15 minutit enne ürituse algust ning oleks tore, kui sünnipäev lõpeb õigel ajal. Ettevalmistuseks ja lahkumiseks kuluva ajaga on ruumid Teie käsutuses 3 tundi ja 15 minutit.

* Ruumide täiskasvanust rentija vastutab kogu ürituse vältel reeglitest ja kodukorrast kinnipidamise eest.

* Ronila rohelisel välisseinal on ronimine lubatud üksnes täiskasvanu järelvalve all.

* Mängumaja teise korruse kandevõime on 50 kg, palume seda mitte ületada.

* Mängutoa mänguasju ja mööblit hoiame hästi ning lõhutud ja püsivalt määritud asjade eest on meil õigus nõuda kompensatsiooni.

* Rendileandja ei vastuta külastajate riiete ja isiklike asjade eest.

* Siseruumides oleme vahetusjalanõude või sokkidega.

* Ruumides olevad mänguasjad ning köögitarbed on mõeldud kasutamiseks ainult Mängutoas LIINEBERT, palun ärge neid koju kaasa võtke.

* Mängutoa ruumides ei suitsetata, tarvitata alkoholi ega narkootilisi aineid.

* Keelatud on ilutulestiku ja pürotehnika kasutamine, sealhulgas ka tordivulkaanide kasutamine.

* Hoiame puhtust ja korda; paigutame kasutatud ühekordsed nõud ja muu tekkinud prahi prügikasti.

* Palume vedelikke prügikasti mitte valada.

* Joogi ja söögiga (sh närimiskumm) mängualasse minemine keelatud.

* Ürituse lõppedes tuleb mänguasjad paigutada tagasi omale kohale.

* Kui kasutasite Mängutoale kuuluvaid nõusid, siis palume need ürituse lõpuks ära pesta.